Kommunikationsstrategi

En god kommunikationsstrategi er en nødvendig betingelse for en succesfuld forretning – og den udarbejdes ud fra firmaets forretningsmæssige strategi. Kommunikationsstrategien lægger rammerne for al kommunikation i organisationen og sætter retningslinjer for det praktiske kommunikationsarbejde. Kommunikationsstrategien har overordnet til formål at fastholde virksomhedens omdømme i forhold til værdigrundlag, mission og vision – og den sikrer at al kommunikation understøtter de forretningsmæssige mål.

Realistiske mål med konkrete handlingsforslag

Det hjælper ikke noget at have et mål om at øge ens omsætning med 50% uden at have en tilsvarende plan, der kan indfri ønsket. Hos Irnerkom sørger vi for at udarbejde en kommunikationsstrategi med realistiske mål, som kan indfries gennem passende kommunikative tiltag og handlingsforslag. Vi tror også på, at en god kommunikationsstrategi er en, der bevidst tager fravalg – såvel som tilvalg. Hvis man prøver at ramme alle, så rammer man nemlig ingen – det er derfor vigtigt at udføre en målgruppeanalyse og lære målgruppen godt at kende.

Ensartet kommunikation i alle situationer

Det giver ingen mening at skrive på én måde i et nyhedsbrev og på en anden måde på hjemmesiden – på den måde er der ingen sammenhæng mellem tone og budskab på de forskellige kanaler. Hos Irnerkom udarbejder vi en kommunikationsstrategi med henblik på at skabe ensartet kommunikation på alle kanaler. Det er vigtigt at være konsekvent i sin kommunikation, så der skabes en genkendelig tone for kunden. En konsekvent kommunikation udtrykker nemlig en ensartethed, som skaber tryghed for kunden.

Sammen når vi jeres mål

Med udgangspunkt i en klar kommunikationsstrategi, der understøtter jeres forretningsmæssige strategi, udarbejder vi en individuelt tilpasset kommunikationsplan til jer. Vi ved nemlig, at der ikke findes én løsning, når det gælder klog kommunikation.

I jeres skræddersyede kommunikationsplan inddrager vi naturligvis konkrete handlingsplaner, der sikrer sammenhæng mellem kommunikation og formidling – så har I nogle konkrete opgaver at gå i gang med hurtigst muligt.

Hvis I har brug for at få udarbejdet en klar kommunikationsstrategi med en realistisk handlingsplan, som letter kommunikationen i virksomheden, så kontakt os allerede i dag.