IrnerKom har siden september 2023 samarbejdet med FSTA (Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur). I forbindelse med en af deres vigtige kommunikationskanaler, magasinet Hospital Drift & Arkitektur, blev udfaset, besluttede FSTA at gå den digitale vej. I IrnerKom har vi hjulpet med at skrive redaktionelt indhold til deres nye hjemmeside og nyhedsportal, som nu er omdrejningspunktet for FSTA’s kommunikation. Vi skriver nyheder, hjemmesidetekster, nyhedsbreve ud til medlemmerne og interviewer medlemmer på den årlige FSTA-konference. Samarbejdet markerer et nyt og spændende kapitel for IrnerKom.

Om FSTA

FSTA er et forum, der forbinder hospitalssektoren i Danmark. FSTA består af initiativ- og belsutningstagere fra hele hospitalssektoren, som ser værdi i at skabe forbindelser mellem hospitalssektorens mange forskellige aktører. Hospitalssektoren og regionerne bygger i øjeblikket fremtidens sygehuse, og via FSTA-netværket kan bygningskonstruktører, teknikere, arkitekter, driftsledere mm. erfaringsudveksle og få indblik i, hvordan andre løser forskellige problematikker.