I årtier har man talt om betydningen af ventilation og godt indeklima, særligt for at optimere indlæring på skoler samt stoppe spredning af smitte på sygehuse. men i dag er der et helt nyt fokus på emnet.

Bygger man nyt hus i dag, er det blevet mere almindeligt at anvende ventilation med varmegenvinding samt en brugsvandstank og et varmeanlæg. Den danske virksomhed Nilan har skabt en kompaktløsning, som har vundet indpas på det danske marked, hvor både brugsvandstank, ventilations- og varmeanlæg er samlet i et anlæg med kun en styring. Irnerkom skriver løbende artikler om ventilation til HVAC Magasinet. Her kan du læse en artikel om Nilans innovative produktion af ventilationsløsninger og varmepumper udarbejdet sammen med brancheorganisationen Veltek.  Klik her.